您目前正在访问 ClassIn 国际站,是否需要为您跳转到 ClassIn 中文官网?
留在国际站
去中文官网
Liên hệ
Liên hệ
Bảng giá Tải App
Tài khoản của tôi
Đăng nhập Liên hệ
申请成功,将于1-3个工作日处理完成,请耐心等待
ClassIn Tích hợp
Kết nối ClassIn với hệ sinh thái giáo dục của bạn một cách dễ dàng và hiệu quả
ClassIn kết nối với ứng dụng yêu thích của bạn thông qua tích hợp LTI để liên kết trường học của bạn và biến nó thành một không gian giảng dạy và học tập toàn diện, hiệu quả, có khả năng mở rộng và an toàn hơn.
Đăng ký để được tư vấn
Trải nghiệm liền mạch tích hợp ClassIn LTI - Cắm và Chạy
Đối với giáo viên, LTI cho phép bạn:
Lên lịch các lớp học trực tuyến với các cài đặt có thể tùy chỉnh như người tham dự, thời lượng, hiển thị video, v.v.
Tham gia các lớp học đang diễn ra và quản lý lịch học.
Xem lại các bản ghi hình lưu trữ trên đám mây của các lớp trước đây.
Truy cập các phân tích học tập chuyên sâu và báo cáo học tập.
Dữ liệu của một lớp học, bao gồm thời gian bắt đầu, kết thúc lớp học, điểm danh, cúp thưởng/ủy quyền/giơ tay/câu trả lời được thu thập và các chi tiết khác về việc sử dụng các công cụ giảng dạy và học liệu. (Tất cả dữ liệu cũng có sẵn thông qua tải xuống bằng một cú nhấp chuột.)
Dữ liệu của học viên: báo cáo học tập của từng học viên có thể tải xuống.
Đối với học viên, LTI cho phép bạn:
Tham gia các lớp học đang diễn ra và thay đổi các lớp học sắp tới.
Xem lại các bản ghi hình lưu trữ trên đám mây của các lớp trước đây.
Các tính năng khác:
Lịch: Tất cả các lớp đã lên lịch sẽ được đồng bộ hóa với lịch.
Đẩy lùi những giới hạn với các công cụ trung gian của ClassIn
Các chức năng có thể được triển khai với ClassIn thông qua các sản phẩm của bên thứ ba.
Xem các bài học sắp tới
Lên lịch một lớp học trực tuyến
Xem video ghi hình lớp học
Xem lịch học trong lịch
Quản lý các bài học đã hoàn thành
Xem các bài học sắp tới
Lên lịch một lớp học trực tuyến
Xem video ghi hình lớp học
Xem lịch học trong lịch
Quản lý các bài học đã hoàn thành
Tham gia Cộng đồng Hội nhập của chúng tôi
Hợp tác với ClassIn để tiếp cận toàn bộ hệ thống giáo dục ClassIn và mở ra các cơ hội phát triển.
Tìm hiểu thêm
Ai có thể cài đặt?
Chỉ quản trị viên tài khoản mới có thể tích hợp LTI. Vui lòng kiểm tra tại Trung tâm trợ giúp để biết thêm hướng dẫn hoặc liên hệ với bộ phận Bán hàng.